ลุ้นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิต ถือเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่ทำให้เก็บเงินได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ประกันสุขภาพก็เป็นการซื้อหลักประกัน เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงินสดให้วุ่นวาย ไม่สบายใจ แถมยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีของสถานพยาบาลด้วย กระทรวงการคลังได้เสนอนโยบายกรมสรรพากร ทำประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หวังช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลจากบัตรทองและประกันสังคม

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด้วยตัวเอง เรียกว่าเอาใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพ กันอย่างจริงจัง หากพ่อแม่พี่น้องทำประกันสุขภาพกันแล้ว ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละเดือน แต่ละปี มาหักลดหย่อนภาษีกันได้ เหมือนๆ กับการทำประกันชีวิตเลย คล้ายกับการยิงกระสุนนัดเดียว แต่ได้นกหลายตัว ซึ่งแม้ว่ารัฐอาจต้องเฉือนเนื้อกันไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วรัฐเองก็สามารถรักษางบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพ และบัตรทองเอาไว้ได้อีกมาก ไม่ต้องควัก ออกมาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เหมือนก่อนเก่าอีก

ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และย้ำว่าต้องเป็นประกันชีวิตเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นประกันชีวิต จึงทำให้หลายบริษัทประกันต่างเรียกร้องรัฐบาลให้ทำประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับประกันชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และจะช่วยลดภาระของรัฐบาลอีกด้วย

จากข่าวหลากหลายสำนักเห็นว่าให้หักได้ประมาณ 15,000 บาท แต่ต้องนำไปรวมกับประกันชีวิตของเดิม รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำเอาบรรดาบริษัทประกันหลายค่าย ต่างออกมาส่งเสียงคัดค้านกัน เพราะว่า หากนำมาคำนวณรวมกัน อาจทำให้ความคุ้มครองเดิมลดลงก็เป็นไปได้ และก็อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจในอนาคต

หากจะเริ่มหาการทำประกันภัย ต้องหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการจัดหาแผนประกันสุขภาพรายบุคคลให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัวทั่วไป แผนประกันสุขภาพรายบุคคลมีหลากหลายแบบมากมาย หากเลือกให้ตรงใจ ต้องลองนำบริษัทประกันหลายบริษัทมาเทียบกันดูค่ะ โดยประกันส่วนใหญ่นี้จะให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไข้ใน หรือคนไข้นอก สำหรับกรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีวงเงินความคุ้มหลากหลาย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อโรค ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ และสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s