เตรียมความพร้อมการสอบนายหน้าประกันภัย

การขายประกันภัยอาจเป็นดูเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนร้อง หยี…!!  พร้อมหนีออกห่าง แต่การเป็นคนขายประกันซะเองล่ะ เพื่อที่หารายได้เข้ามืออีกทางหนึ่ง ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต แต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็มาขายประกันได้นะคะ เพราะนายหน้าประกันภัยแต่ละคนนั้น ต้องผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนขายประกันก่อน อาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้เลย

สอบนายหน้าประกันภัย

มารู้จักกับตัวแทนนายหน้าขายประกันภัย หรือ เรียกว่า Agent คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน หรือ เป็นพนักงานของบริษัทประกัน บริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่ โดยที่นายหน้าขายประกัน 1 คนสามารถเป็นตัวแทนบริษัทประกันได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนขายประกันให้กับบริษัทอื่นได้อีก หากจะเป็นบริษัทที่ 2 ได้ ต้องลาออกจากบริษัทแรกก่อน

การสอบนายหน้าประกันภัยเพื่อเป็นตัวแทนการขายประกันภัย จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

นายหน้าประกันชีวิต

1.จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ
2.หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ
3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4.พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

นายหน้าประกันวินาศภัย
1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้เป็นนายหน้าขายประกันเลยหรือไม่ คำตอบคือ ยังไม่สามารถขายประกันได้ ต้องยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัย หากต้องการเป็นนายหน้าขายประกัน ต้องส่งเอกสารไปที่ คปภ. เพื่อขอขึ้นทะเบียนนายหน้าก่อนแล้วจึงติดต่อไปที่บริษัทประกันที่สนใจ เมื่อสอบผ่านแล้วบริษัทประกันที่เรามีการสมัครเป็นตัวแทนไว้ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เอง

การสอบนายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/go2Faq พร้อมรู้ผลทันทีจากการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้า และที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาสอบในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดสอบ ต้องสมัครสอบใหม่ โดยเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบที่ผู้สมัครสอบสะดวก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s