เลือกโบรกเกอร์ประกันภัย แบบมีเทคนิค

แม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้ดีมาก แต่ก็มีรถยนต์ทยอยออกมาเพิ่มมากขึ้นในตลาด โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีการออกกฎ พรบ. และ ประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมขึ้นมา โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์จึงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ พร้อมกับจำนวนรถยนต์บนท้องถนน แล้ววิธีการเลือกโบรกเกอร์ประกันภัยที่มีอยู่มากมายนั้น จะเลือกได้จากอะไร คราวนี้เราจึงมาบอกเคล็ดลับการเลือกโบรกเกอร์ประกันภัยมาให้ทราบกันค่ะ

โบรกเกอร์ประกันภัย

การที่เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยได้นั้นต้องมีการรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็น ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย หากโบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าไหนไม่มี 2 อย่างนี้ ตัดทิ้งเลยค่ะ ข้อต่อมาคือ ใบเสนอขาย ผู้ที่เสนอขายจะต้องมีการแจ้งชื่อ – นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย และแจ้งว่าเป็นการขายประกันภัย หากโบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าไหนไม่มีตัดทิ้งเลยค่ะ ต่อมา คือ เช็คประวัติและความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ประกันภัย เช่น โบรกเกอร์ประกันภัยเปิดมายาวนานหรือไม่ มีประวัติการดำเนินการที่ดีหรือไม่ มีที่อยู่ชัดเจนหรือไม่ สถานที่ตั้งต้องมีความน่าเชื่อถือ  หากโบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าไหนไม่มีตัดทิ้งเลยค่ะ มีหลักฐานการซื้อขายที่ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้   เช่น เมื่อมีการตกลงซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย จะทำการออกใบเสร็จให้ลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันกับลูกค้าว่าได้ชำระเงินเรียบร้อย หากโบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าไหนไม่มี หรือไม่สามรถทำให้ได้ตัดทิ้งเลยค่ะ และข้อสุดท้าย เช็คว่าโบรกเกอร์ประกันภัยต้องไม่อยู่ในรายชื่อ  Blacklist ของ คปภ.  โดยที่สามารถเช็คได้จากสายด่วน คปภ. 1186 หรือที่เว็บไซต์ คปภ.

ในการเลือกซื้อประกันภัยผ่านทางโบรกเกอร์ประกันภัยมีข้อดี คือ ค่าเบี้ยประกันรถถูกกว่าซื้อโดยตรงกับบริษัทประกัน, ได้เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของหลายบริษัท, เป็นคนกลางค่อยประสานงานเวลาเกิดเหตุ ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยผ่านทางโบรกเกอร์ประกันภัย ควรตัดสินใจ ศึกษาเงื่อนไข พร้อมรีวิวต่างๆตามเว็บไซต์ก่อน เพื่อความคุ้มค่าและคุ้มครองที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s