ถ้าซื้อประกันภัยผ่านนายหน้าประกันภัย ลูกค้าจะได้รับการบริการการโดยจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไร?

มาเริ่มรู้จักกับนายหน้าประกันภัยกันก่อนค่ะ นายหน้าประกันภัย  คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้สองฝ่ายทำสัญญากัน นายหน้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่องทางในการทำประกันให้กับบุคคลที่สนใจซื้อประกัน

โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันภัยควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกกรณี ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันภัยที่เป็นมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับการเรียกร้องค่าสินไหมฯทดแทน ของลูกค้าเป็นอันดับที่หนึ่ง เพราะถ้าเขาไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมฯ ที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้แล้ว การให้บริการอื่น ๆ ก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป

นายหน้าประกันภัยที่ดีควรจะให้บริการกับลูกค้า เหมือนว่าเขาเป็นลูกจ้างของท่านอีกคนหนึ่ง เมื่อท่านแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายไปที่นายหน้าประกันภัยที่ดูแลอยู่ ทางทีมงานด้านสินไหมฯ จะขอข้อมูลเบื้องต้น  อาจจะมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ, สอบถามถึงสาเหตุ และตรวจสอบสภาวะแวดล้อมโดยรอบของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ และจะต้องให้คำแนะนำถึงขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านมี รวมถึงเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ภาระหน้าที่ที่นายหน้าประกันภัยต้องทำต่อจากนั้น ได้แก่ การดำเนินการแจ้งเคลมประกันหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทางบริษัทประกันภัย ทางนายหน้าประกันควรจะต้องทำงานร่วมกับลูกค้าในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่สำรวจ เส้นทางภัย ที่ทางบริษัทประกันภัย ได้แต่งตั้งขึ้นมา, ให้ความช่วยเหลือท่านในการรวบรวมหลักฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะต้องนำเสนอข้อมูลให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมฯ ตามข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น, เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม, ชี้แจงข้อสงสัย และร่วมกับท่านในการเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งได้รับข้อยุติที่เป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตของกรมธรรม์

ข้อมูลจาก www.locktonwattana.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s