ประกัน OPD ประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือ OPD คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทประกันหลายๆบริษัทมีเงื่อนไขการทำประกันไม่ต่างกันเท่าไหร่  บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ต่อ ครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ใน

ประกัน OPD  คือ ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระยะเวลา 180 วัน วันต่ออายุบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกัน ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ  โรคต่อมไทรอยด์, โรคลมบ้าหมู, โรคเบาหวาน, โรคภูมิแพ้, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร รวมถึงการตรวจสุขภาพ เสริมความงาม การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริษัทประกันแต่ละแห่งก็ย่อมมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันออกไป สอบถามรายละเอียดกับ เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

การชำระเบี้ยประกัน OPD สามารถชำระได้ทั้งแบบ รายเดือน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ รายปี  ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก  สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันที่คุณสนใจผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หลัก กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับอาจมีการระบุเงื่อนไขการเบิกสินไหมทดแทนระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกไว้

สำหรับผู้ที่รับประกันภัยที่คิดว่า ตัวเองมักจะเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆเป็นบ่อยๆ ส่วนมากก็เป็นแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไปให้หมอดูอาการ วิเคราะห์อาการ แล้วรับยามาทานที่บ้าน การประกันสุขภาพเสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย และผู้ที่คิดว่าจะเจ็บป่วยตอนไหนและต้องใช้เงินรักษาเท่าไหร่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงกับช่วงแบ่งเบาภาระทางการเงิน  จึงต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันสุขภาพ แนะนำว่าควรศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องสินไหมของผู้เอาประกันภัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s