เอราวัณประกันภัย

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด บริการทางด้านการประกันวินาศภัย เริ่มธุรกิจเมื่อ 24  กันยายน พ.ศ. 2525  ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 315 ล้านบาท มีความพร้อมในด้านบริการ และยังได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พยายามลดตันทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทฯ การปรับบทบาทศูนย์บริการในต่างจังหวัด ให้มีความพร้อมในด้านบริการ

ประกันภัยทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ เอราวัณประกันภัย  ยังมีอีกหลากหลายแบบ ทั้งการประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยทางทะเล การประกันภัยรถยนต์  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  โดยมีศูนย์และอู่ในสัญญาทั่วประเทศไทย จำนวนอู่  228 อู่  16 สาขา

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เอราวัณประกันภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ ด้วยการที่มีความคุ้มครอง ครอบคลุมแทบทุกประเภทของอุบัติเหตุ รวมถึงยังให้การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย คู่กรณี ผู้ที่โดยสารมาในรถ ครอบคลุมไปถึงบุคคลภายนอก และทรัพย์สินภายนอก รวมถึงคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุทกภัย ไฟไหม้ รวมไปจนถึงในกรณีรถหายอีกด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส หรือ 2+ เอราวัณประกันภัย  เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่กำลังมาแรงอีกตัวนึง ด้วยความคุ้มครองที่เทียบเคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ทางเอราวัณประกันภัย  ยินดีจะให้การคุ้มครองทรัพย์สิน และความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และผู้โดยสาร ทั้งยังให้การคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเช่นเดียวกัน แต่ในทางกลับกันอุบัติเหตุที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนั้น ต้องเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เป็นยานพาหนะเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เอราวัณประกันภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่มีราคาแบบเบาๆที่สุด เพราะมีการคุ้มครองที่ไม่สูงนัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ที่มายาวนาน และมีรถยนต์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า 10 – 15 ปี การคุ้มครองยินดีที่จะให้การคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ความเสียหาย สุขภาพ หรือร่างกาย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เอราวัณประกันภัย
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เอราวัณประกันภัย 292 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ เอราวัณประกันภัย  0-2224-0056 0-2224-4727-35
เว็บไซต์ เอราวัณประกันภัย   www.erawanins.com
อีเมล์เอราวัณประกันภัย     eichotline@erawanins.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: