บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484  พร้อมด้วยพนักงานที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน และตัวแทนประกันภัยกว่า 3,500 ราย จำนวนอู่ 6 อู่ และมีสำนักงานให้บริการกว่า 16 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมจะมอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และตัวแทนทุกคน ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท ประกันอัคคีภัย ประกันทะเลและขนส่ง ประกันรถยนต์ ประกันเบ็ดเตล็ด ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ในแผนการประกันภัยและการบริการ ทำให้เราพร้อมในการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแบบ เมื่อแนวทางที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประกันวินาศภัยและเชี่ยวชาญในการคิดค้นเพื่อมอบคำตอบด้านการประกันภัยแก่ลูกค้า ทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง มั่นใจได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ดำรงตามกฎหมาย และผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฐานะทางการเงิน รวมถึงยังมีสินทรัพย์และเงินลงทุนในระดับสูงที่สามารถยืนยันได้ถึงความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์  เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย,  ประกันภัยบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล, ประกันภัยธุรกิจ, ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน, ประกันภัยทรัพย์สิน , ประกันภัยทางการเงิน, ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า, ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล,  ประกันภัยธุรกิจรายย่อย, ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม

ธุรกิจประกันวินาศภัยของ เอ.ไอ.จี ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และบริษัท เอ.ไอ.จี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551 และ 2552 สองปีซ้อน จัดโดยนิตยสาร EUROMONEY จากการสำรวจผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายร้อยองค์กรทั่วโลก และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีโครงการ “Connect You To The World” ได้มอบคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน และโรงเรียนในที่ห่างไกล ต่อเนื่องปีละกว่า 50 เครื่อง ช่วยสนับสนุนการศึกษาและการติดตามข่าวสารในโลกกว้างของชุมชน

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เลขที่ 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989  ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2649-1000
แฟกซ์ 0-2263-6422, 1208, 1210
เว็บไซต์ http://www.aiggeneral.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s