บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด เริ่มต้น ด้วยทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 7,775 ล้านบาท เป็นบริษัทธุรกิจประกัน ใน Samsung Group ในส่วนของธุรกิจ บริการทาวการเงิน (Financial Service) เริ่มดำเนินการทำประกันธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500

บริษัทประกัน

บริษัทประกันธุรกิจแห่งนี้ เติบโต อย่างรวดเร็ว จนก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี สามารถครองตลาดของธุรกิจประกันได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมถึง 7.95 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกกว่า 8.23 ล้านราย และมีสมาชิก MDRT มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยจำนวนมากถึง 2667 ราย

และในปัจจุบันนี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้ขยายธุรกิจประกันชีวิตเข้ามาสู่เมืองสำคัญต่างๆในหลายประเทศ ทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม เมียนมา และไทย

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตในระดับนานาชาติด้วยมาตรฐานสูงสุดของสากล จากประสบการณ์มากกว่า 60 ปีของบริษัทธุรกิจประกัน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด 60  ปีในแถบเอเชีย ทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด จึงกลายเป็นจุดแข็ง ที่ทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด เข้าใจในความต้องการของลูกค้าของชาวเอเชียได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต 2922/222-227 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: 0-2308-2245

โทรสารบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: 0-2308-2269

อีเมล์บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: VoC@thaisamsunglife.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s