สื่อโฆษณา เลือกให้เหมาะสม เพิ่มช่องทางผลักดันธุรกิจ

This is the excerpt for a placeholder post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post.

การทำธุรกิจ แน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ และเป็นที่รู้จักในเบื้องต้นคือ การทำโฆษณา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทำให้สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักและมีคนเข้าถึงมากขึ้น แต่ประเภทของสื่อโฆษณาก็มีอยู่หลายประเภทให้เลือก โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งสื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยมจะมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยดีกว่า

โฆษณาออนไลน์

สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed media advertising)

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีอยู่หลายประเภท อาทิ หนังสือพิมพ์ ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้แทบทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถลงรายละเอียดต่างๆ ได้อีกด้วย หรือจะเป็นนิตยสาร ที่มีสีสันสวยงาม น่าอ่าน เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการโชว์ความสวยงามของสินค้าผ่านภาพที่ดึงดูด เป็นต้น โดยข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์คือ สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็อาจเป็นไปได้น้อยเช่นกัน ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media)

สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่คนสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆ โดยอาจจะเป็น ป้าย Billboard ขนาดใหญ่ โปสเตอร์ หรือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึง ป้ายโฆษณาที่ติดตามรถ ซึ่งสามารถทำให้ผู้คนพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย โดยหากทำป้ายโฆษณาให้ออกมาน่าสนใจ ก็จะสามารถเป็นที่จดจำได้อย่างแน่นอน ข้อดีของสื่อประเภทนี้คือการเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง และอัตราค่าโฆษณาต่ำ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือ จะใส่ข้อความได้น้อย เพราะคนจะเห็นด้วยการเดินหรือขับรถผ่านไป อีกทั้งยังระบุกลุ่มเป้าหมายได้ยากอีกด้วย

สื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcast Media)

ช่องทางยอดนิยมของการโฆษณา และทำให้เห็นผลอย่างรวดเร็วก็คือ สื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงได้ทั้งภาพและเสียง โดยทำออกมาเป็นวีดีโอที่สามารถดึงจุดเด่นของสินค้าออกมาให้คนเข้าใจง่าย ผ่านภาพและเสียง แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายละรวดเร็ว ก็มีค่าใช่จ่ายที่สูงตามมาด้วย