ถ้าซื้อประกันภัยผ่านนายหน้าประกันภัย ลูกค้าจะได้รับการบริการการโดยจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไร?

มาเริ่มรู้จักกับนายหน้าประกันภัยกันก่อนค่ะ นายหน้าประกันภัย  คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้สองฝ่ายทำสัญญากัน นายหน้าจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ช่องทางในการทำประกันให้กับบุคคลที่สนใจซื้อประกัน

โดยปกติแล้ว นายหน้าประกันภัยควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกกรณี ในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันภัยที่เป็นมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับการเรียกร้องค่าสินไหมฯทดแทน ของลูกค้าเป็นอันดับที่หนึ่ง เพราะถ้าเขาไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมฯ ที่ถูกต้องให้กับลูกค้าได้แล้ว การให้บริการอื่น ๆ ก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป

นายหน้าประกันภัยที่ดีควรจะให้บริการกับลูกค้า เหมือนว่าเขาเป็นลูกจ้างของท่านอีกคนหนึ่ง เมื่อท่านแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายไปที่นายหน้าประกันภัยที่ดูแลอยู่ ทางทีมงานด้านสินไหมฯ จะขอข้อมูลเบื้องต้น  อาจจะมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ, สอบถามถึงสาเหตุ และตรวจสอบสภาวะแวดล้อมโดยรอบของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ และจะต้องให้คำแนะนำถึงขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านมี รวมถึงเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ภาระหน้าที่ที่นายหน้าประกันภัยต้องทำต่อจากนั้น ได้แก่ การดำเนินการแจ้งเคลมประกันหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทางบริษัทประกันภัย ทางนายหน้าประกันควรจะต้องทำงานร่วมกับลูกค้าในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่สำรวจ เส้นทางภัย ที่ทางบริษัทประกันภัย ได้แต่งตั้งขึ้นมา, ให้ความช่วยเหลือท่านในการรวบรวมหลักฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะต้องนำเสนอข้อมูลให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมฯ ตามข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น, เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม, ชี้แจงข้อสงสัย และร่วมกับท่านในการเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งได้รับข้อยุติที่เป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตของกรมธรรม์

ข้อมูลจาก www.locktonwattana.co.th

ความแตกต่างของ นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย

ใครเลยจะรู้บ้างว่าความจริงแล้ว นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย นั้นแตกต่างๆกัน และคือคนละกัน หากว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของการประกันภัยเองแล้ว ก็ยากที่จะทราบได้ว่า ความจริงแล้วนั้น นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย คนละแบบกัน

นายหน้าประกัน

นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ของสองตำแหน่งนี้ มีความเหมือนกันอยู่บ้าง แต่ก็คนละแบบกัน สิ่งที่เหมือนกัน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือ เป็นตัวกลางในการประสานงาน ให้เกิดการทำประกันขึ้น ระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย คนทั่วไปเลยคิดว่าคือคนๆเดียวกัน หน้าที่ตำแหน่งเดียวกัน

ตัวแทนประกันภัย เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น คนที่ขึ้นตรงกับทางบริษัทประกันภัยของตนเอง นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท ประกันภัยและผู้เอาประกัน แนะนำ ช่วยเลือก ความคุ้มครองด้านประกันภัยในเบื้องต้น จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินทุนของบริษัทประกันรถ และจะต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยใช้เงินทุนของบริษัทร่วมด้วย พร้อมทั้งชักชวนให้ผู้คนหันมาทำประกันกับบริษัทของตนเอง

ส่วนนายหน้าประกันภัย สามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมดได้เพื่อให้คุณพิจารณาในการเลือกซื้อประกันภัย โบรกเกอร์นั้นจะต้องมีใบอนุญาตของโบรกเกอร์ที่มักจะหมายถึงโบรกเกอร์ที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือประสบการณ์มากกว่าตัวแทนนั่นเอง ข้อดีของการเป็นนายหน้าประกันภัย คือ  ขายง่าย เพราะ เป็นความต้องการ ของผู้ที่จะซื้ออยู่แล้ว เรามีหน้าที่เพียงเลือก บริษัทประกัน และราคาประกันที่เหมาะสมเป็นที่ถูกใจลูกค้าแต่จะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า ประกันชีวิต นายหน้าประกันภัย เป็นเพียงผู้ชี้ช่องทางในการซื้อ แนะนำสินค้า เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมา ทางตัวลูกค้าต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรง

พอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ว่า นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย แตกต่างกันอย่างไร คราวหน้าคราวหลัง อย่าไปเรียกเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยสองแบบนี้สลับกัน หรือ เหมือนกันอีกนะ

เตรียมความพร้อมการสอบนายหน้าประกันภัย

การขายประกันภัยอาจเป็นดูเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนร้อง หยี…!!  พร้อมหนีออกห่าง แต่การเป็นคนขายประกันซะเองล่ะ เพื่อที่หารายได้เข้ามืออีกทางหนึ่ง ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต แต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็มาขายประกันได้นะคะ เพราะนายหน้าประกันภัยแต่ละคนนั้น ต้องผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนขายประกันก่อน อาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้เลย

สอบนายหน้าประกันภัย

มารู้จักกับตัวแทนนายหน้าขายประกันภัย หรือ เรียกว่า Agent คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน หรือ เป็นพนักงานของบริษัทประกัน บริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่ โดยที่นายหน้าขายประกัน 1 คนสามารถเป็นตัวแทนบริษัทประกันได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนขายประกันให้กับบริษัทอื่นได้อีก หากจะเป็นบริษัทที่ 2 ได้ ต้องลาออกจากบริษัทแรกก่อน

การสอบนายหน้าประกันภัยเพื่อเป็นตัวแทนการขายประกันภัย จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

นายหน้าประกันชีวิต

1.จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ
2.หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ
3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4.พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

นายหน้าประกันวินาศภัย
1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้เป็นนายหน้าขายประกันเลยหรือไม่ คำตอบคือ ยังไม่สามารถขายประกันได้ ต้องยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัย หากต้องการเป็นนายหน้าขายประกัน ต้องส่งเอกสารไปที่ คปภ. เพื่อขอขึ้นทะเบียนนายหน้าก่อนแล้วจึงติดต่อไปที่บริษัทประกันที่สนใจ เมื่อสอบผ่านแล้วบริษัทประกันที่เรามีการสมัครเป็นตัวแทนไว้ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เอง

การสอบนายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/go2Faq พร้อมรู้ผลทันทีจากการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้า และที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาสอบในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดสอบ ต้องสมัครสอบใหม่ โดยเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบที่ผู้สมัครสอบสะดวก