บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในส่วนของภาคพื้นประเทศเอเชียแปซิกฟิก ทางบริษัทคิว บีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการภายในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ ปีค.ศ. 1989

โดยในปี ค.ศ. 1989  คิวบีอีประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันทางบริษัทคิวบีอี ประกันภัย มีสาขารวมทั้งหมด 7 สาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทนทั่วประเทศรวมกัน อีก 4 แห่ง ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง จนถึงในปัจจุบัน

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งใน 25 บริษัท ประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ ในทั่วโลก มีการดำเนินงานที่สำคัญในทุกตลาดประกันภัยทั่วโลก บริษัท คิวบีอีประกันภัย (QBE) ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ประเทศซิดนีย์และมีการดำเนินงานใน 49 ประเทศและมีพนักงานกว่า 13,500 พนักงานทั่วโลก

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะเติบโตทางธุรกิจผ่านเครือข่าย ที่มีอยู่มากมายและการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัย ของพอร์ตการลงทุนและทีมจัดจำหน่ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่เข้มงวดของเราเพื่อผลตอบแทนขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นและการเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปีแรก คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป เข้าซื้อกิจการตั้งแต่การซื้อครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 และมีการได้เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ เบี้ยประกันของคิวบีอีประกันภัย ขั้นต้น 14,500,000,000 $ ในปี ค.ศ. 2009

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท คิวบีอี พร้อมให้บริการการประกันภัยรถยนต์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และยังให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ทั้งแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อช่วยจัดการ บริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัท คิวบีอี มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม พร้อมที่จะให้บริการการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลาที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่ใช้ในการให้บริการผู้ขอเอาประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับประกันภัย ดังนั้น ทางบริษัทประกันภัยจึงได้กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะสามารถ พร้อมที่จะนำรถยนต์กลับมาใช้งานบนถนนได้อีกครั้ง

ทางลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัท คิวบีอี ประกันภัยได้โดยตรง ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์. 0-2624-1000
แฟกซ์  0-2238-0836-8
เว็บไซต์ http://www.qbe.co.th
อีเมล์  info.thai@qbe.com

 

บ้านน้ำท่วม เคลมประกันอย่างไรดี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงคืนวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำให้หลายภาค หลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงตัวเมืองกรุงเทพ หลายบ้านเกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย และกลายเป็นผู้ประสบภัยหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั้งชีวิตของคนที่รัก แม้อาจไม่มีอะไรที่จะสามารถมาเยี่ยวยาจิตใจได้ดีที่สุด ณ ตอนนั้น เหตุการณ์นั้นๆ แต่ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางร่างกายและทรัพย์สินให้เบาบางลงให้กับผู้ประสบภัยได้ สำหรับคนที่ทำประกันภัยบ้านเอาไว้ สามารถเคลมอะไรได้บ้าง เรามีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมมาแนะนำลูกค้าที่ซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเคลมประกัน เมื่อน้ำท่วมบ้าน  
1. เริ่มจากการถ่ายรูปไว้ทั้งระหว่างที่น้ำท่วมและหลังจากน้ำลดแล้ว และพอเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันภัยรับทราบทันที บางบริษัทประกันภัยมีรูปแบบการประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเงื่อนไขการกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนการทำประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้ จะรวมถึงการคุ้มครองภัยน้ำท่วม กรณีที่ท่านซื้อความคุ้มครองก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 7 วัน

  1. เตรียมหลักฐานและเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยโดยเร็ว  ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับความเสียหาย คือ หนังสือเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและมูลค่าความเสียหายระหว่างที่เกิดขึ้น, ภาพถ่ายความเสียหาย แสดงสภาพทั่วไปของสถานที่เอาประกันภัย และบริเวณที่ได้รับความเสียหาย, หากทำประกันภัยบ้านหรือทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นที่มากกว่า 1 บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบด้วย
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

หากซื้อประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยง สามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ หากว่าทำประกันภัยเฉพาะไฟไหม้เพียงอย่างเดียว จะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ประกันภัย ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยด้านความอุ่นใจ การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตข้างหน้า จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันภัยน้ำท่วม จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วย สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัย

เคล็ดลับดีดี ประกันเดินทาง กับบัตรเครดิต

ประกันภัยการเดินทาง คือ การประกันภัยระหว่างการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไม่ได้จำกัดความแค่การสูญเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในกรณีที่เกิดการล่าช้าของเครื่องบิน หรือกระเป๋าเดินทาง รวมถึงการอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองผู้ทำประกันภัยการเดินทาง โดยทั่วไปจะคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ไม่สบาย, ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพข้ามประเทศ, การยกเลิกการเดินทาง, การลดจำนวนวันเดินทาง, การเสียหาย หรือสูญเสียสัมภาระในการเดินทาง, ความล้าช้าในการเดินทาง, เครื่องบินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางมาถึงช้า, เงินและเอกสารสูญหาย

บัตรเครดิต วีซ่า

สำหรับใครที่คิดว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่ใจหนึ่งก็กลัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ ประกันภัย คุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่านานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต VISA จะได้ทำประกัยภัยกับบริษัทประกันภัยของ cigna โดยมี วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท, ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000 บาท, ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่า เดบิต/บัตรวีซ่า คลาสสิก/บัตรวีซ่า โกลด์), พร้อมดูแล 24 ช.ม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก สามารถรับความคุ้มครอง ใช้สิทธิ์ได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 จะมีข้อกำหนดคือ เป็นผู้ถือบัตรวีซ่า ติดต่อที่ 0-2763-0022 แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และข้อมูลการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 17.30 น. แถมตัวประกันชนิดนี้ที่ได้ชนิดของแพลตินั่มขึ้นไป นี่เอาไปขอวีซ่าเชงเก้นได้ด้วย

อีกหนึ่งปัญหา สำหรับชาวนักชอป ที่ชอบเดินทางไปที่ไหนแล้ว เงินไม่พอ แต่ความอยากมันล้นเหลือมากเกินไป จะทำยังไงได้นอกจากการรูดด รูดดวนไปค่ะ แต่ก่อนการเดินทางต้องมีการเตรียมตัว คือ ต้องโทรไปเปิดบัตรเครดิต แจ้งจำนวนวันเดินทาง ไป-กลับ ประเทศที่ต้องการใช้ เพื่อให้รูดได้ในต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งมีหลายธนาคารที่สามารถรูดได้ในต่างประเทศ แต่ก็มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน เป็นค่าบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะคิดที่ไม่เกินประมาณ 2-2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย บางช่วงเวลา บางธนาคารจะมีโปรโมชั่นส่วนลดค่าธรรมเนียมความเสี่ยง ให้ได้ชอปปิ้งแบบชิวๆๆ โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณรายจ่าย ว่าจะมีส่วนต่างมากกว่าเท่าไหร่ บางช่วงอาจจะมีลดเหลือ 1%  เลยก็ได้ค่ะ หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ การสมัครบัตรเครดิต ในรูปแบบที่ตรงกับรูปแบบการท่องเที่ยว การใช้งานของเราค่ะ

ประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี ช่วยลดภาระความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิด

ธุรกิจเอสเอ็มอี ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทย คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจเอสเอ็มอี  หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด

ประกันธุรกิจเอสเอ็มอี

ธุรกิจเอสเอ็มอี  มีอยู่มากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การค้า และการบริการ รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ และ OTOP ธุรกิจเอสเอ็มอี  หรือ ธุรกิจขนาดย่อมจะตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาด ในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงาน เนื่องจากปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ  ธุรกิจขนาดย่อมโดยทั่วไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ  จึงควรต้องมีการทำประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นแบบประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการความคุ้มครองของเจ้าของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินและ/หรือตัวอาคาร เมื่อปี 2554 ประเทศไทยได้เผชิญกับมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจมากกว่า 4 แสนล้านบาท ธุรกิจเอสเอ็มอีหลายรายต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ ทำให้เจ้าของธุรกิจบางท่านต้องหมดเนื้อหมดตัวกันไป, ความเสี่ยงภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก เน้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะหยุดชะงักของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถผลิต หรือไม่สามารถจัดส่ง  , การโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน , การสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องจักรชำรุด, ความรับผิดต่อสาธารณะ หากข้าวของธุรกิจท่านใดยังไม่มั่นใจ กับเหตุการณ์ดังกล่าว ว่าจะเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือไม่ สามารถทำประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี กับบริษัทประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัยได้เลย

ความแตกต่างของ นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย

ใครเลยจะรู้บ้างว่าความจริงแล้ว นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย นั้นแตกต่างๆกัน และคือคนละกัน หากว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของการประกันภัยเองแล้ว ก็ยากที่จะทราบได้ว่า ความจริงแล้วนั้น นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย คนละแบบกัน

นายหน้าประกัน

นายหน้าประกันภัย และ ตัวแทนประกันภัย การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ของสองตำแหน่งนี้ มีความเหมือนกันอยู่บ้าง แต่ก็คนละแบบกัน สิ่งที่เหมือนกัน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือ เป็นตัวกลางในการประสานงาน ให้เกิดการทำประกันขึ้น ระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย คนทั่วไปเลยคิดว่าคือคนๆเดียวกัน หน้าที่ตำแหน่งเดียวกัน

ตัวแทนประกันภัย เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น คนที่ขึ้นตรงกับทางบริษัทประกันภัยของตนเอง นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท ประกันภัยและผู้เอาประกัน แนะนำ ช่วยเลือก ความคุ้มครองด้านประกันภัยในเบื้องต้น จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินทุนของบริษัทประกันรถ และจะต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ โดยใช้เงินทุนของบริษัทร่วมด้วย พร้อมทั้งชักชวนให้ผู้คนหันมาทำประกันกับบริษัทของตนเอง

ส่วนนายหน้าประกันภัย สามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมดได้เพื่อให้คุณพิจารณาในการเลือกซื้อประกันภัย โบรกเกอร์นั้นจะต้องมีใบอนุญาตของโบรกเกอร์ที่มักจะหมายถึงโบรกเกอร์ที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือประสบการณ์มากกว่าตัวแทนนั่นเอง ข้อดีของการเป็นนายหน้าประกันภัย คือ  ขายง่าย เพราะ เป็นความต้องการ ของผู้ที่จะซื้ออยู่แล้ว เรามีหน้าที่เพียงเลือก บริษัทประกัน และราคาประกันที่เหมาะสมเป็นที่ถูกใจลูกค้าแต่จะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า ประกันชีวิต นายหน้าประกันภัย เป็นเพียงผู้ชี้ช่องทางในการซื้อ แนะนำสินค้า เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมา ทางตัวลูกค้าต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรง

พอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ว่า นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย แตกต่างกันอย่างไร คราวหน้าคราวหลัง อย่าไปเรียกเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยสองแบบนี้สลับกัน หรือ เหมือนกันอีกนะ

อยากรู้ว่า ประกันชั้น 3 ราคาถูก คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสำหรับคนใช้รถน้อย นานทีจะได้ใช้รถทีหนึ่ง ไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนที่ใช้รถบ่อย แถมเบี้ยประกันรถยนต์ยังถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ราคาถูกแบบนี้สามารถคุ้มครองอะไรได้บ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ว่า ประกันชั้น 3 ราคาเท่าไหร่ ต่างกันยังไงกันประกันชั้น 2 วิธีการเลือกการทำประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 คือ กรมธรรม์ที่ให้การคุ้มครองแบบคุ้มค่ามากที่สุด อยู่ในระดับราคาถูกเพียงแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้น ทำให้ดึงความสนใจกันได้มากพอสมควร ส่วนรายละเอียดด้านความคุ้มครอง สำหรับผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเป็นแพ็คเกจแยกเพิ่มได้ต่างหาก ทำให้สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไม่ค่อยบ่อย และไม่ค่อยได้อยู่ หรือออกไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการโจรกรรมรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 คุ้มครองค่อนข้างจำกัดและอยู่ในวงแคบ ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น จะคุ้มครองเพียงแค่ ทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก และ  คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

ประกันรถบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 รถต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับรถที่เป็นรถโดยสาร และ รถบรรทุก อายุต้องไม่เกิน 10 ปี ประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถตามสัญญา กรมธรรม์ เงื่อนไข คือ อุบัติเหตุที่รถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก และ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นผู้ผิด ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อครั้ง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุการขับขี่มาค่อนข้างนาน ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถบ่อยเท่าไหร่ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ว่าประกันชั้น 3 จะมีราคาถูกอยู่แล้ว แต่ก็สามารถที่จะลดเบี้ยลงมาอีก เพราะค่าเบี้ยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน จะขึ้นอยู่กับ ประวัติในการขับขี่, การเลือกใช้ยางรถยนต์, การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม รวมถึงการเลือกซื้อปรักันภัยชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย

**ยานพาหนะทางบก คือ เจ้าของรถคันเอาประกันเอารถไปชนรั้ว ต้นไม้ สุนัข กำแพง เสา ประตู คน กระจกถูกก้อนหินกระเด็นโดนแตก สิ่งของอื่นๆ รวมถึงรถคว่ำ การสูญหาย ไฟไหม้ และ อื่นๆจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดจากประกันชั้น 3 เลย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต ในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ที่มีหลากหลายเจ้า ก่อนไปรู้จักกับบริษัทประกันชีวิต มารู้จักกันก่อนว่า ประกันชีวิต คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง ประกันชีวิต คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัย ที่เนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับประสบภัย

ประกันธุรกิจ

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีหลายเจ้า ทั้งมีชื่อเสียง และไม่มีชื่อเสียง หากตัดสินใจเพียงแค่คุ้นชื่อ แล้วซื้อประกันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะมีบริษัทประกันภัยอีกหลายเจ้าที่เงื่อนไข และความต้องการครอบคลุม คุ้มครองกับตัวท่านเอง สามารถเลือกจาก รายชื่อบริษัทประกันชีวิตในลิสต์ต่อไปนี้ ได้เลย เริ่มที่บริษัทประกันชีวิตเจ้าดังกันก่อน คือ เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต, บริษัท ไทยรีประกันชีวิต, บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต, บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต, บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต, บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมชื่อ แม็กซ์ ประกันชีวิต), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย), บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต, บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต, บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต, บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย), บริษัท สยามซุมซุง ประกันชีวิต, บริษัท สยาม ประกันชีวิต, บริษัท สหประกันชีวิต, บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รันส์, บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต, บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต, บริษัท เอช ไลฟ์ แอสชัวร์รันส์, บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันส์, บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต รายชื่อบริษัทประกันชีวิตเหล่านี้ยังไม่รวมถึงบริษัทประกันภัย อีกมากมายที่เริ่มก่อตั้งขึ้น

หากสนใจทำประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจ สามารถติดต่อสอบถามได้จากทางเว็บไซต์หรือตัวแทน โบรกเกอร์ประกันภัยต่างๆ เพื่อความมั่นใจ ก่อนซื้อควรติดต่อ สอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย