อยากรู้ว่า ประกันชั้น 3 ราคาถูก คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสำหรับคนใช้รถน้อย นานทีจะได้ใช้รถทีหนึ่ง ไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนที่ใช้รถบ่อย แถมเบี้ยประกันรถยนต์ยังถูกที่สุด ประกันชั้น 3 ราคาถูกแบบนี้สามารถคุ้มครองอะไรได้บ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ว่า ประกันชั้น 3 ราคาเท่าไหร่ ต่างกันยังไงกันประกันชั้น 2 วิธีการเลือกการทำประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 คือ กรมธรรม์ที่ให้การคุ้มครองแบบคุ้มค่ามากที่สุด อยู่ในระดับราคาถูกเพียงแค่ไม่กี่พันบาทเท่านั้น ทำให้ดึงความสนใจกันได้มากพอสมควร ส่วนรายละเอียดด้านความคุ้มครอง สำหรับผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเป็นแพ็คเกจแยกเพิ่มได้ต่างหาก ทำให้สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไม่ค่อยบ่อย และไม่ค่อยได้อยู่ หรือออกไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการโจรกรรมรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 คุ้มครองค่อนข้างจำกัดและอยู่ในวงแคบ ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น จะคุ้มครองเพียงแค่ ทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก และ  คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

ประกันรถบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 รถต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับรถที่เป็นรถโดยสาร และ รถบรรทุก อายุต้องไม่เกิน 10 ปี ประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถตามสัญญา กรมธรรม์ เงื่อนไข คือ อุบัติเหตุที่รถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก และ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นผู้ผิด ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อครั้ง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ  ประกันชั้น 3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุการขับขี่มาค่อนข้างนาน ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถบ่อยเท่าไหร่ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ว่าประกันชั้น 3 จะมีราคาถูกอยู่แล้ว แต่ก็สามารถที่จะลดเบี้ยลงมาอีก เพราะค่าเบี้ยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน จะขึ้นอยู่กับ ประวัติในการขับขี่, การเลือกใช้ยางรถยนต์, การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม รวมถึงการเลือกซื้อปรักันภัยชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย

**ยานพาหนะทางบก คือ เจ้าของรถคันเอาประกันเอารถไปชนรั้ว ต้นไม้ สุนัข กำแพง เสา ประตู คน กระจกถูกก้อนหินกระเด็นโดนแตก สิ่งของอื่นๆ รวมถึงรถคว่ำ การสูญหาย ไฟไหม้ และ อื่นๆจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดจากประกันชั้น 3 เลย