ประกัน เงิน ออม

ประกัน เงิน ออม หรือ ประกันออมทรัพย์ เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของแบบประกันชีวิตที่มีอีกหลายๆแบบ ซึ่งจะมีกี่แบบ แต่ละแบบมีจุดเด่นจุดด้อย มีบริการจากหลายเจ้า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ, ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา,  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน วันนี้เราจะมาพูดถึง ประกัน เงิน ออม หรือ ประกันออมทรัพย์

ประกัน เงิน ออม aia  ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์  ชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี  รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 118%, 136% และ 154% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ในปีกรมธรรม์ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต  ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี

ประกัน เงิน ออม ประกันออมทรัพย์ไอเจ็น เป็นการประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง 198%  อายุขณะขอเอาประกันภัย 20 – 70 ปี

ประกัน เงิน ออม แบบประกันไทยประกันชีวิต แผนเงินออมสำหรับอนาคต อนาคตสดใส จากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อสร้างทุนทรัพย์ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือเพื่อเตรียมเงินกองทุนสำหรับในอนาคต รับเงินคืนรายปี จำนวน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปี รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับแผนการในอนาคต อายุรับประกัน1 เดือน – 70 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี

ประกัน เงิน ออม  ทำประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) ได้รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมมีเงินก้อนในอนาคต, สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง, สร้างวินัยในการใช้เงิน, การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง, ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ ที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10 จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 10 ปี พร้อมรับเงินก้อนโตเมื่อครบสัญญา

ประกัน เงิน ออม  ประกันสะสมทรัพย์ กรุงศรี คุ้มค่า 10/5 ออมสั้น รับเงินคืนทุกปี ออมสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี รับเงินคืนทุกปี เริ่มต้นที่ปีละ 6%* สูงสุดถึง 12%  รับเงินครบสัญญา สูงถึง 500% ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ประกัน เงิน ออม แต่ละเจ้ามีข้อดีและขอเสียแตกต่างกัน ต้องสำรวจความต้องการของตนเอง ว่าตรงสเปคกับบริษัทไหนมากที่สุด อย่าลืมเรื่องความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงด้วย เพราะเราต้องอยู่กับประกันภัยเจ้านั้นหลายสิบปี