รายชื่อบริษัทประกันชีวิต ในประเทศไทย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ที่มีหลากหลายเจ้า ก่อนไปรู้จักกับบริษัทประกันชีวิต มารู้จักกันก่อนว่า ประกันชีวิต คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง ประกันชีวิต คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัย ที่เนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับประสบภัย

ประกันธุรกิจ

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีหลายเจ้า ทั้งมีชื่อเสียง และไม่มีชื่อเสียง หากตัดสินใจเพียงแค่คุ้นชื่อ แล้วซื้อประกันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะมีบริษัทประกันภัยอีกหลายเจ้าที่เงื่อนไข และความต้องการครอบคลุม คุ้มครองกับตัวท่านเอง สามารถเลือกจาก รายชื่อบริษัทประกันชีวิตในลิสต์ต่อไปนี้ ได้เลย เริ่มที่บริษัทประกันชีวิตเจ้าดังกันก่อน คือ เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต, บริษัท ไทยรีประกันชีวิต, บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต, บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต, บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต, บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมชื่อ แม็กซ์ ประกันชีวิต), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย), บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต, บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต, บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต, บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย), บริษัท สยามซุมซุง ประกันชีวิต, บริษัท สยาม ประกันชีวิต, บริษัท สหประกันชีวิต, บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รันส์, บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต, บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต, บริษัท เอช ไลฟ์ แอสชัวร์รันส์, บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันส์, บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต รายชื่อบริษัทประกันชีวิตเหล่านี้ยังไม่รวมถึงบริษัทประกันภัย อีกมากมายที่เริ่มก่อตั้งขึ้น

หากสนใจทำประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจ สามารถติดต่อสอบถามได้จากทางเว็บไซต์หรือตัวแทน โบรกเกอร์ประกันภัยต่างๆ เพื่อความมั่นใจ ก่อนซื้อควรติดต่อ สอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย

เตรียมความพร้อมการสอบนายหน้าประกันภัย

การขายประกันภัยอาจเป็นดูเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนร้อง หยี…!!  พร้อมหนีออกห่าง แต่การเป็นคนขายประกันซะเองล่ะ เพื่อที่หารายได้เข้ามืออีกทางหนึ่ง ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิต แต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องง่าย ใครๆก็มาขายประกันได้นะคะ เพราะนายหน้าประกันภัยแต่ละคนนั้น ต้องผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนขายประกันก่อน อาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้เลย

สอบนายหน้าประกันภัย

มารู้จักกับตัวแทนนายหน้าขายประกันภัย หรือ เรียกว่า Agent คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน หรือ เป็นพนักงานของบริษัทประกัน บริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่ โดยที่นายหน้าขายประกัน 1 คนสามารถเป็นตัวแทนบริษัทประกันได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนขายประกันให้กับบริษัทอื่นได้อีก หากจะเป็นบริษัทที่ 2 ได้ ต้องลาออกจากบริษัทแรกก่อน

การสอบนายหน้าประกันภัยเพื่อเป็นตัวแทนการขายประกันภัย จะมีข้อสอบ 120 ข้อ

นายหน้าประกันชีวิต

1.จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ
2.หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ
3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4.พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

นายหน้าประกันวินาศภัย
1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้เป็นนายหน้าขายประกันเลยหรือไม่ คำตอบคือ ยังไม่สามารถขายประกันได้ ต้องยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัย หากต้องการเป็นนายหน้าขายประกัน ต้องส่งเอกสารไปที่ คปภ. เพื่อขอขึ้นทะเบียนนายหน้าก่อนแล้วจึงติดต่อไปที่บริษัทประกันที่สนใจ เมื่อสอบผ่านแล้วบริษัทประกันที่เรามีการสมัครเป็นตัวแทนไว้ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เอง

การสอบนายหน้าประกันภัย สามารถสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/go2Faq พร้อมรู้ผลทันทีจากการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ และสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้า และที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาสอบในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดสอบ ต้องสมัครสอบใหม่ โดยเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบที่ผู้สมัครสอบสะดวก

รู้จักการทำประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ

ประกันภัยกลุ่ม คือ การประกันภัยแบบกลุ่มเป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง องค์กรหรือบริษัทใดมีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารถค่าเดินทาง ค่าอาหาร วันหยุด วันลาพักร้อน ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการทั่วไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานจะพิจารณาในการเข้าทำงาน ก็คือ ประกันภัยกลุ่ม

โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ”  ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย หรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล เอกสารประกันภัยกลุ่มนี้ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและอายุ ของผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน

ประกันกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม: ประกันชีวิตกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของลูกจ้างทุกกรณี ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก หากเกิดกรณีเสียชีวิต ค่าเบี้ยชดเชยจะตกเป็นของทายาท

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ

การประกันสุขภาพกลุ่ม: เป็นประกันภัยหลักๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้างเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยใช้บริการ ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บริษัทประกันจะพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มเป็นอัตราเฉลี่ย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกับจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วจึงคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกัน โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองเอาประกันเป็นเวลา 1 ปี หากพนักงานคนไหนทำงานมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถต่ออายุการเอาประกันภัยได้อย่างอัตโนมัติเป็นรายปี นอกจากให้ผลดีกับลูกจ้างแล้วทางบริษัทก็จะได้ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ประกันภัยกลุ่มดีดีแบบนี้ บริษัทไหนยังไม่มี รีบไปแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องมาทำประกันภัยกลุ่มที่คุ้มครองทั้งตัวเราเอง และตัวบริษัทก็ได้รับผลดีด้วย ได้กันทั้งสองฝ่ายขนาดนี้ ต้องรีบไปจัดการทำประกันภัยกลุ่มกันนะคะ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรค หากว่าตอนนี้ใครที่ได้เป็นแม่คนแล้ว ก็อยากจะมีเวลาดูแลลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ แต่หากลูกป่วยขึ้นมาแล้ว คนเป็นแม่ ถ้าทำแทนได้ เชื่อว่าก็ต้องอยากป่วยแทนลูกกันทุกคน แต่เราจะเป็นอย่างงั้นไปไม่ได้ค่ะ เราต้องดูและตัวเอง หากตัวคุณแม่ป่วยแล้ว อาจะส่งผลต่อหลายอย่าง เช่น การให้นมลูก เรื่องงานบ้าน และหากไปทำงานไม่ได้ด้วย ก็ส่งผลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมา วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพของเด็กให้รู้จักกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก

ว่ากันด้วยสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้ หากว่าเด็กๆป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา เรื่องค่ารักษาก็เป็นปัจจัยหลักในด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชน แบบที่ไม่ต้องรอคิว หรือวาระเร่งด่วนแล้ว ค่าใช้จ่ายจากทางโรงพยาบาลก็จะแพงมากเพิ่มขึ้นไปอีก หากว่าเราทำประกันสุขภาพเด็กไว้ก่อนแล้ว จะสามารถช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท และสามารถ ใช้สิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทนั้นได้

โดยประกันสุขภาพเด็กสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 20 ปี โดยจะแล้วแต่บริษัทประกันภัยที่เราเลือกด้วย ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล หมดห่วงเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บางบริษัทประกันภัยอาจรวมคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท จะมีข้อยกเว้นการคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก โรคเรื้อรัง, การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค, การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

บางบริษัทประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปีได้อีกด้วย สำหรับใครที่ชอบ หรือตรงใจกับแบบประกันสุขภาพเด็ก สามารถเลือกไว้ เป็นตัวเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทได้เลย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันสุขภาพเด็ก การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเยอะ

ลุ้นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิต ถือเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่ทำให้เก็บเงินได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ประกันสุขภาพก็เป็นการซื้อหลักประกัน เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงินสดให้วุ่นวาย ไม่สบายใจ แถมยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีของสถานพยาบาลด้วย กระทรวงการคลังได้เสนอนโยบายกรมสรรพากร ทำประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หวังช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลจากบัตรทองและประกันสังคม

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด้วยตัวเอง เรียกว่าเอาใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพ กันอย่างจริงจัง หากพ่อแม่พี่น้องทำประกันสุขภาพกันแล้ว ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละเดือน แต่ละปี มาหักลดหย่อนภาษีกันได้ เหมือนๆ กับการทำประกันชีวิตเลย คล้ายกับการยิงกระสุนนัดเดียว แต่ได้นกหลายตัว ซึ่งแม้ว่ารัฐอาจต้องเฉือนเนื้อกันไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วรัฐเองก็สามารถรักษางบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพ และบัตรทองเอาไว้ได้อีกมาก ไม่ต้องควัก ออกมาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เหมือนก่อนเก่าอีก

ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และย้ำว่าต้องเป็นประกันชีวิตเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นประกันชีวิต จึงทำให้หลายบริษัทประกันต่างเรียกร้องรัฐบาลให้ทำประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับประกันชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และจะช่วยลดภาระของรัฐบาลอีกด้วย

จากข่าวหลากหลายสำนักเห็นว่าให้หักได้ประมาณ 15,000 บาท แต่ต้องนำไปรวมกับประกันชีวิตของเดิม รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำเอาบรรดาบริษัทประกันหลายค่าย ต่างออกมาส่งเสียงคัดค้านกัน เพราะว่า หากนำมาคำนวณรวมกัน อาจทำให้ความคุ้มครองเดิมลดลงก็เป็นไปได้ และก็อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจในอนาคต

หากจะเริ่มหาการทำประกันภัย ต้องหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการจัดหาแผนประกันสุขภาพรายบุคคลให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัวทั่วไป แผนประกันสุขภาพรายบุคคลมีหลากหลายแบบมากมาย หากเลือกให้ตรงใจ ต้องลองนำบริษัทประกันหลายบริษัทมาเทียบกันดูค่ะ โดยประกันส่วนใหญ่นี้จะให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไข้ใน หรือคนไข้นอก สำหรับกรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีวงเงินความคุ้มหลากหลาย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อโรค ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ และสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้