ตาราง เปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์

การทำประกันภัยรถยนต์ เป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด และเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจทำประกันด้วยเององคิดหนักว่าจะทำประกันภัยรถยนต์แบบไหนดี เพราะเดี๋ยวนี้ประกันแต่ละบริษัท ก็มีกรมธรรม์ออกมาให้เลือกซื้อเยอะมาก การทำประกันภัยรถยนต์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่อุ่นใจในด้านของการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้โดยสารรวมถึงคู่กรณี

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประกัน พ.ร.บ.  ซึ่งรถทุกคนต้องทำการประกันภัย แต่วันนี้ที่เราจะมาเปรียบเทียบกันคือ การประกันภัย รถยนต์แบบสมัครใจ โดยมีให้เลือกทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 การประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด คือคุ้มครองตัวรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุในทุกกรณี, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 การประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันที่เกิด จากอุบัติเหตุ เฉพาะกรณีที่เป็นรถยนต์ ชนกับรถยนต์เท่านั้น, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก + ทรัพย์สิน, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พิเศษ เพิ่มความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหาย ทรัพย์สินและชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พิเศษ  ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหาย ทรัพย์สินและชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก  สำหรับใครเหมาะกับประกันภัยรถยนต์แบบไหน สามารถดูได้จาก ตาราง เปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์ ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ ว่ามีข้อยกเว้น โดยปกติจะมีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในการทำประกันภัยประเภทนี้ ว่ามีข้อตกลงคุ้มครองอะไรบ้าง

วันนี้เราได้ทำสรุปย่อแบบดูง่ายๆมาให้ เข้าใจกันว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้นไหน คุ้มครองอะไรบ้าง

ประเภทประกันภัยรถยนต์ รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน คุ้มครองคนในรถ คันที่เอาประกัน
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย การชน ไฟไหม้ อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ก่อการร้าย ประกันผู้ขับขี่
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง   คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง         คุ้มครอง คุ้มครอง   คุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครอง คุ้มครอง   คุ้มครอง   คุ้มครอง คุ้มครอง   คุ้มครอง