ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง คืออะไร คนทั่วไปจำเป็นต้องรู้หรือไม่

การประกันภัยระหว่างก่อสร้าง คือ ประกันการก่อสร้าง หรือประกันก่อสร้าง เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมา งานก่อสร้างแบบต่างๆ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้เอาประกัน เจ้าของงาน ผู้รับเหมา ต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้าง ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง การติดตั้ง รื้อถอน ภายใน รวมถึงงานต่อเติมอาคาร อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ ทั้งนี้ยังรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง และความเสียหายทางทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางด้านร่างกายหรือเสียชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการทำงานนั้น

ประกันภัยก่อสร้าง

ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง เหมาะสำหรับ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆ ที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด มีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 3 ส่วนคือ ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ, งานติดตั้งเครื่องจักร, ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 หากว่าเป็นผู้รับเหมารายย่อย ขนาดกลางถึงเล็ก ส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันขนาดย่อม มูลค่าในการประกันระหว่างก่อสร้างหรือการประกันก่อสร้างไม่สูงมากนัก เพราะเพียงแค่เข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโด ส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้อยู่แล้ว ที่คนทั่วไปอย่างเราต้องทราบเพราะหากเราเป็นผู้ว่าจ้าง เกิดเหตุไม่คาดฝัน เราจะได้มีความรู้เป็นเพราะป้องกันในการว่าจ้าง หรือว่า เราโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง ก็คุ้มครองถึงความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 อีกด้วย ถือว่าเรื่องนี้รู้ไว้ก็ไม่เสียหายเนอะ