ประกันภัยธุรกิจร้านค้า รู้ไว้ก่อนภัยมา

ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า สำหรับธุรกิจ ร้านค้าขนาดย่อย รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านค้า ประกันภัยธุรกิจร้านค้าจะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ธุรกิจร้านค้า คือ การค้าขายสินค้าหรือการบริการแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยผ่านทางช่องทางต่างๆเพื่อแสวงหากำไร ความต้องการของสินค้านั้นสร้างผ่านพัฒนาการตลาด และ การส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน  สถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ในตลาดแบบโบราณนั้น ผู้ขายจะตั้งร้านเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ถึงแม้จะเป็นตลาดที่เก่าแก่ แต่ว่ายังมีตลาดแบบโบราณนี้อยู่มากมายทั่วโลก

ธุรกิจร้านค้าทั่วไป/เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านกิ๊ฟซ็อป ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจร้านขายหนังสือ ธุรกิจร้านขายเครื่องเขียน ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า ธุรกิจร้านขายข้าวสาร ธุรกิจร้านขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจร้านขายผลไม้ ธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง ธุรกิจร้านขายเหล็กเส้น/แผ่นเหล็ก ธุรกิจร้านขายรองเท้า ธุรกิจร้านขายเครื่องครัว ธุรกิจร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  ธุรกิจร้านขายสุขภัณฑ์ ธุรกิจร้านขายของเล่นเด็ก ธุรกิจร้านขายของใช้เด็กอ่อน ธุรกิจร้านขายตู้เซฟ ธุรกิจร้านขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรี ธุรกิจร้านขายดอกไม้

โดยปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้ามากขึ้นเรื่อยๆ หากว่าทำธุรกิจอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เป็นพนักงานรับเงินเดือนด้วย ความเสี่ยงภัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น การทำประกันภัยธุรกิจร้านค้าความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันภัยธุรกิจร้านค้า คือ มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ, ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ, คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์, ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

หากว่าธุรกิจร้านค้าร้านไหน สนใจอยากทำประกันภัยธุรกิจร้านค้า สามารถเช็คดูข้อมูล ตารางเปรียบเทียบ ข้อเสนอเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันได้ตามเว็บไซด์ของบริษัทประกันภัยนั้นๆ การมีประกันภัยธุรกิจร้านค้าเป็นเพียงหลักประกันหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสบายใจให้แก่ตัวเจ้าของธุรกิจเท่านั้น