ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรค หากว่าตอนนี้ใครที่ได้เป็นแม่คนแล้ว ก็อยากจะมีเวลาดูแลลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ แต่หากลูกป่วยขึ้นมาแล้ว คนเป็นแม่ ถ้าทำแทนได้ เชื่อว่าก็ต้องอยากป่วยแทนลูกกันทุกคน แต่เราจะเป็นอย่างงั้นไปไม่ได้ค่ะ เราต้องดูและตัวเอง หากตัวคุณแม่ป่วยแล้ว อาจะส่งผลต่อหลายอย่าง เช่น การให้นมลูก เรื่องงานบ้าน และหากไปทำงานไม่ได้ด้วย ก็ส่งผลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมา วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพของเด็กให้รู้จักกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก

ว่ากันด้วยสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้ หากว่าเด็กๆป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา เรื่องค่ารักษาก็เป็นปัจจัยหลักในด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชน แบบที่ไม่ต้องรอคิว หรือวาระเร่งด่วนแล้ว ค่าใช้จ่ายจากทางโรงพยาบาลก็จะแพงมากเพิ่มขึ้นไปอีก หากว่าเราทำประกันสุขภาพเด็กไว้ก่อนแล้ว จะสามารถช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท และสามารถ ใช้สิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทนั้นได้

โดยประกันสุขภาพเด็กสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 20 ปี โดยจะแล้วแต่บริษัทประกันภัยที่เราเลือกด้วย ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล หมดห่วงเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บางบริษัทประกันภัยอาจรวมคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท จะมีข้อยกเว้นการคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก โรคเรื้อรัง, การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค, การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

บางบริษัทประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปีได้อีกด้วย สำหรับใครที่ชอบ หรือตรงใจกับแบบประกันสุขภาพเด็ก สามารถเลือกไว้ เป็นตัวเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทได้เลย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันสุขภาพเด็ก การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเยอะ