บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) มีผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

บริษัทประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทประกันวินาศภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ที่ได้ดำเนินการให้บริการรับประกันภัยต่อครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ การประกันวิศวกรรม การประกันภัย ทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัท โดยมากเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ  ประเภทธุรกิจ การประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ อัคคีภัย, ประกันวินาศภัยต่อ – ภัยทางทะเล, ประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ เบ็ดเตล็ด, การประกันภัยวินาศภัยต่อ – ในประเทศ รถยนต์, การประกันวินาศภัยต่อ –  ต่างประเทศ, การประกันชีวิตต่อ, การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาตามข้อตกลงของตลาด, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาอื่น

การพิจารณารับประกันภัย  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ โดยมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีวินัย โดยมีการควบคุมความเสี่ยงภัยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเน้นควบคุมสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยต่อเงินกองทุนแบบอนุรักษ์นิยม พร้อมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี อยู่มาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

ที่อยู่บริษัท 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์บริษัท (662) 660 6111 และ (662) 290 3111
โทรสาร (662) 660 6100 และ (662) 290 3100
อีเมล์บริษัท mailbox@thaire.co.th
เว็บไซต์บริษัท http://www.thaire.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s